Elamud Kalamajas

TellijaEraklient
ProjektArhitektuur
AsukohtTallinn
SeisKutsutud arhitektuurikonkurss 1.koht
Pindala780m²
Aasta2013

Planeeritavale alale ettenähtud hoonemahtude ehitusjoon on krundi tänavaäärsel piiril, nii nagu on lähiümbrusele iseloomulik. Alale projekteeritakse ühepereelamu ja korterelamu. Hoonete vormikeel vihjab asukoha ajaloolisele taustale, kuid lahenduses on jäädud siiski kaasaegseks. Eramu edelapoolne nurk on “ära lõigatud”, tänu millele tekib planeeritavate hoonemahtude vahel kuja 8m. Selline lahendus võimaldab projekteerida hooned ilma tulemüürita. Projekteeritavad elamud on ettenähtud kolme maapealse ja ühe ühendava maa-aluse korrusega, kus asuvad tehnilised ruumid ja maa-alune parkla. Soklikorrusel paikneva garaažipealne moodustab esimese korruse korteritele ja eramule terrassid, mis on privaatsuse tagamiseks teineteisest eraldatud betoonpiirdega. Osa korterelamu terrassist on kaetud madalhaljastusega.  Nii korterelamu kui ka eramu fassaadil kasutatakse nn kalasabamustris fassaadilaudist.

  • Elamud Kalamajas
  • Elamud Kalamajas
  • Elamud Kalamajas
  • Elamud Kalamajas
  • Elamud Kalamajas
  • Elamud Kalamajas
  • Elamud Kalamajas
  • Elamud Kalamajas