Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus

Tellija / Client > Albu vald
Projekt / Project > arhitektuur / architecture
Tüüp / Type > sport ja rekreatsioon / sport and recreation
Asukoht / Location > Albu vald, Mägede küla
Pindala / Area > 44000m2
Seis / Status > projekt valmis / project completed
Kaasa töötas / co-author > Mari Arvisto

Planeeringu eesmärk on Valgehobuse kinnistule lumepargi, laskumisnõlvade, lumerõngaraja, tõstukite ning murdmaasuusaradade terviklahenduse projekteerimine. Uue lahenduse kohaselt paigutatakse erinevad funktsioonid ümber selliselt, et nad omavahel ei ristuks ning tulevikus oleks võimalik veel laiendada igat funktsiooni eraldi. Lisatakse uus tõstuk, nihutatakse murdmaasuusasilda, et pikendada laskumisnõlva. Murdmaasuusaradu projekteeritakse juurde, arvestades Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS – International Ski Federation) poolseid homologeerimise nõudeid.

  • Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus
  • Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus
  • Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus
  • Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus
  • Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus
  • Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskus