Tartu Loodusmaja

Tellija / Client > SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Projekt / Project > arhitektuur / architecture
Tüüp / Type > haridus / education
Asukoht / Location > Tartu
Pindala / Area > 1700 m2
Seis / Status > – / -
Konkurss / Competition > 3.koht / 3.prize

Tartu Loodusmaja vormi ja asukoha otsingul on lähtutud seisukohast, et olemasolev park on olulisem kui tulevane hoone. Uue hoone mitmekorruselise mahu püstitamine krundi kõige kõrgemasse punkti muudaks ta paratamatult liiga esiletükkivaks. Seetõttu on käesolevas töös Loodusmaja korrused teineteise suhtes nihutatud ning hoone on asetatud mäenõlvale astmeliselt. Loodusmaja lihtne vorm tuleneb eelkõige materjalivalikust – tampsavi. Tulemuseks on liivapinnase läbilõiget meenutav dekoratiivne pinnatekstuur, mille sarnast Eestis kohtab näiteks Taevaskoja liivapaljanditel.

 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja
 • Tartu Loodusmaja