Tamula rannaala

Tellija / Client > Võru Linnavalitsus
Projekt / Project > arhitektuur / architecture
Tüüp / Type > avalik ruum / public space
Asukoht / Location > Võru
Pindala / Area > 82000 m2
Seis / Status > – / -
Arhitektuurikonkurss / Architecture competition

Võru linna keskosa on tänu ajaloolisele taustale range regulaarse planeeringuga. Eesti linnades on selline struktuur haruldane ja väärib rõhutamist ning arvestamist ka edaspidistes arengutes.

Järveni viivaid tänavaid on pikendatud vee peale sildade abil. Linn laieneb järvele, tekib tihedam kontakt linna ja veekogu vahel, kasutatakse paremini ära asukoha eeliseid.Hotelli ja elamute plaaniline ülesehitus on tuletatud Võru kesklinna korrapärasest kvartalite struktuurist. Järgitud on traditsioonilise mastaabiga hoonemahte, teadlikult on hoidutud tüüpilisest rannahoone arhitektuurist. Vajadusel saab vastavalt funktsioonile hoonete omavahelist asetust ja mahtude vahekorda paindlikult muuta, ilma et planeeringuline idee kannataks.

 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala
 • Tamula rannaala