Suvemaja Keibul

Tellija / Client > Eratellija / Private customer
Projekt / Project > arhitektuur / architecture
Tüüp / Type > elamine / living
Asukoht / Location > Keibu
Pindala / Area > 250m2
Seis / Status > töös / ongoing

Kinnistule on planeeritud läbi aasta kasutatav suvemaja koos kõrvalhoonete väliköögi ning saunahoonega. Hoonestus on paigutatud kinnistu loode külge, jättes hoonete ette suure muru platsi mis on avatud lõuna päikesele. Hooned on paigutatud üksteise järel ritta, mida ühendab puidust laudtee. Sama puitlaudisega on kaetud kõik hooned. Puitpindadesse lõikuvad avarad ja kirkad klaaspinnad, mis peegeldavad ümbritsevat loodust.
Välispiirete puhul on arvestatud paksema soojaisolatsiooni kihiga. Akende paigutamisel on arvestatud ilmakaartega. Loomuliku valguse osakaalu suurendamiseks on lisatud katusele aknad.

  • Suvemaja Keibul
  • Suvemaja Keibul
  • Suvemaja Keibul
  • Suvemaja Keibul
  • Suvemaja Keibul
  • Suvemaja Keibul
  • Suvemaja Keibul
  • Suvemaja Keibul
  • Suvemaja Keibul
  • Suvemaja Keibul