Energia avastuskeskus

Tellija / Client > SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus
Projekt / Project > arhitektuur / architecture
Tüüp / Type > kultuur ja haridus / culture and education
Asukoht / Location > Tallinn
Pindala / Area > 3600 m2
Seis / Status > – / -
Arhitektuurikonkurss / Architecture competition

Hetkeolukord energiakeskuse saalides on värvikirev ja kaootiline, erinevad ekspositsioonid lämmatavad üksteist. Meie eesmärk on kogu peasaal muuta püsinäitusele lakooniliseks, valgeks värvitud taustaks. Väljapanek on jaotatud kolmeks osaks omamoodi kaldauditooriumitega, kus külastajad saavad kuulata giidi või lihtsalt jalgu puhata. Trepistikuga kaldpinnad on vastavalt ekspositsiooni vajadusele liigutatavad.

Ruumi lõpus on ajaloolisele avale seinas antud uus funktsioon – Tuleviku Kodu kontseptsioon on paigutatud miniatuursesse 2-korruselisesse ruumi, mis on nö nukumaja võtmes kujundatud ja kus külaline saab ringi käia ning tutvuda Tuleviku Kodu lahendustega reaalsetes ruumides.

 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus
 • Energia avastuskeskus